โรงเรียนวัดบางเป้ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • สภาพทั่วไปของชุมชนบางเป้ง

  ประวัติและความเป็นมาของสถานศึกษา

  รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (2553) ระบุไว้ว่า โรงเรียนวัดบางเป้ง (กุหลาบราษฎร์อำนวยวิทย์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี  เขต 1 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2475 ตั้งอยู่บนถนนมิตรสัมพันธ์ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี มีพื้นที่โรงเรียน 4 ไร่ 3 งาน (ที่ธรณีสงฆ์วัดบางเป้ง) เขตพื้นที่บริการ ได้แก่ตำบลแสนสุข ตำบลเสม็ดบางส่วน ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพค้าขาย ลูกจ้างโรงงานอุตสาหกรรม และรับจ้างทั่วไป การคมนาคมสะดวก มีไฟฟ้า และระบบการประปาส่วนภูมิภาค

   

  สภาพชุมชนโดยรวม

   

  เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในชุมชนเมือง อยู่ในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข ประชาชนนับถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจอยู่ในระดับปานกลาง ชุมชนมีอาชีพค้าขาย ทำโรงงานและรับจ้าง ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ใช่คนในพื้นที่ ภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่มีเอกลักษณ์ชัดเจน พื้นถิ่นเดิมมีอาชีพประมง ชุมชนมีความสัมพันธ์และร่วมมือบริหารการศึกษาค่อนข้างน้อย สภาพของชุมชนมีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มเยาวชนบ้าง ส่วนในโรงเรียนไม่มีปัญหายาเสพติด โรงเรียนมีการเฝ้าระวัง โดยใช้โรงเรียนวิถีพุทธ เน้นสร้างคุณธรรม จริยธรรมอย่างยั่งยืน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:47:35 น.

โรงเรียนวัดบางเป้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 038381174 อีเมล์: watbangpeng@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ศศิ ป้อมเดช โทรศัพท์: 038381174 อีเมล์: watbangpengschool@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]