โรงเรียนวัดบางเป้ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งพัฒนานักเรียนอย่างทั่วถึง ให้มีคุณภาพการศึกษาตามมาตราฐานอย่างยั่งยืนและก้าวสู่สากลยึดหลักคุณธรรม นำความรู้สู่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยความร่วมมือจากชุมชน


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:47:35 น.

โรงเรียนวัดบางเป้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 038381174 อีเมล์: watbangpeng@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ศศิ ป้อมเดช โทรศัพท์: 038381174 อีเมล์: watbangpengschool@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]