โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
 


 • ประวัติโรงเรียน
 •  

  ข้อมูลทั่วไป

            1.1  ชื่อสถานศึกษา  โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา  ตั้งอยู่เลขที่ 257/1   ถนนเปรมใจราษฎร์ 

  ตำบลเหมือง  อำเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี  รหัสไปรษณีย์  20130 โทรศัพท์  0-3839-2718   

  โทรสาร  0-3839-2718  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี  เขต 1 

            1.2   เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3

            1.3   มีเขตพื้นที่บริการ  3  หมู่บ้าน  ได้แก่  หมู่ 2  -  3  -  4   ตำบลเหมือง และถนนเทศบาล

  พัฒนา 1 -  2  ตำบลเหมือง  อำเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-13 10:49:36 น.

โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 038392718 อีเมล์: ratsadta@chon1.go.th
เว็บมาสเตอร์:: พิชญา พรหมอยู่ โทรศัพท์: 0839617141 อีเมล์: parn.1701@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]