โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
 
 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 •  

  พันธกิจ (Mission)

  1.   พัฒนาโรงเรียนในการขับเคลื่อนคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

  2.   จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน

  3.   ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน บนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  เป้าประสงค์ (Goals)

  1.   โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาและผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสู่ประชาคมอาเซียน

  2.   ผู้เรียนมีความภูมิใจในความเป็นไทยและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  3.   ประชากรในวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและเสมอภาค

            4.   ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาและมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

            5.   โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา มีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการศึกษาโดยการใช้โรงเรียน

  เป็นฐาน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2015-05-23 20:35:45 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายภาณุ ภาณุพินทุ
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายกษิภณ ชินวงศ์
 • แนะนำบุคลากร

 • ว่าที่ร้อยเอกยงยุทธ อยู่ดี

 • นางอารีรัตน์ เมฆหมอกสถิติการเข้าเยี่ยมชม

6,672
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 038392718 อีเมล์: ratsadta@chon1.go.th
เว็บมาสเตอร์:: ธนัญรัตน์ ชัยธิติไพจิตร โทรศัพท์: 0616364793 อีเมล์: ratsadta@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]