โรงเรียนวัดราษฏร์สโมสร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • ประวัติโรงเรียน
 •  

  ชื่อสถานศึกษา  โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร 

            สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี  เขต 1 

            ตั้งอยู่เลขที่       เลขที่  4  หมู่  11ตำบลนาป่า อำเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี  รหัสไปรษณีย์  20000

                                 หมายเลขโทรศัพท์   038-055536

  ระดับชั้นที่เปิดสอน  ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–6และมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

  มีเขตพื้นที่บริการ 4 หมู่บ้าน  ได้แก่  หมู่ที่ 8– 11  ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี

            -   ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2479  เปิดดำเนินการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง                ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

   พ.ศ. 2550

            -  ปรับปรุงภูมิทัศน์ทั่วไปโดยงบประมาณการบริจาค 

    พ.ศ. 2551

            -  ปรับระบบไฟฟ้าใหม่ทั้งโรงเรียนเป็นระบบ 3 เฟส 4 สาย 15 แอมป์ โดยงบประมาณของโรงเรียน  11,000  บาท

            -  ปรับปรุงห้องธุรการ  และห้องอนุบาล  โดยงบประมาณของโรงเรียน 59,000  บาท

            -  ปรับปรุงระบบ ห้องสมุด ห้องธุรการและห้องเรียนทุกห้องโดยงบประมาณของโรงเรียน 10,000 บาท

            -  ถมดินปรับพื้นที่สนามโรงเรียน โดยงบประมาณของโรงเรียน 10,000 บาท

            -  ปรับปรุงและซ่อมแซมห้องสุขาอนุบาลประถมศึกษาและมัธยมศึกษาโดยงบประมาณโรงเรียน

  10,000  บาท

    พ.ศ. 2552

            -  ปรับปรุงอาคารสถานที่ ก่อสร้างต่อเติมอาคาร 3 พื้นที่ 150 ตารางเมตร โดยใช้งบประมาณของ

  โรงเรียน 140,000 บาท

            -  ได้รับการสนับสนุนจากการบริจาค  โดยผู้อุปการคุณ จำนวน 135,000 บาท ใช้ประโยชน์เป็น

  ห้องประชุม ห้องสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต และห้องมัลติมิเดีย

      พ.ศ. 2555

  -    จัดกิจกรรมทอดผ้าป่า  ได้รับการสนับสนุนการพัฒนาโรงเรียน จำนวน 410,000 บาท 

  -    ได้รับการบริจาคสีทาอาคาร จากบริษัท ชลบุรีอึ้งย่งล้ง จำกัด มูลค่า 150,000 บาท และค่าแรง

  ทาสี จากบริษัท ส.ว.มั่งมีเพนท์ จำกัด มูลค่า 100,000

  • ได้รับงบประมาณสนับสนุนโครงการชุดนันทนาการสำหรับเด็ก เพื่อจัดทำสนามเด็กเล่นปฐมวัย

  จากบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด เป็นจำนวนเป็น 100,000 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

  ปัจจุบันโรงเรียนวัดราษฎร์สโมสรเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา

  ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น           


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:06:18 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวจำเรียง ไพบูลย์เบ็ญจะ
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวสุรีย์รัตน์ อมรมณีกุล

 • นางสาวจันทร์จิรา ตาลีบุตรสถิติการเข้าเยี่ยมชม

4,401
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดราษฏร์สโมสร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 038055536 อีเมล์: ratsamosornschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วรณี หวังเฝ้ากลาง โทรศัพท์: 0821534580 อีเมล์: kuwaranee11@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]