โรงเรียนวัดราษฏร์สโมสร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • คณะกรรมการนักเรียน
 • 1. เด็กชายสนธยา    สง่าเนตร           ประธาน

  2. เด็กหญิงนิภาพร   เก่งเดียว    รองประธาน

  3. เด็กหญิงกนกวรรณ   ราชทอง           รองประธาน

  4. เด็กหญิงอินทิรา  แทนหาญ     เลขานุการ

  5. เด็กอัฑฒ์  ใช้ฮวดเจริญ          ผู้ช่วยเลขานุการ

  6. เด็กหญิงสุธิสา  เห็นประจักษ์    เหรัญญิก

  7. เด็กหญิงวรรณา  รัตนเหลี่ยม  ผู้ช่วยเหรัญญิก

  8. เด็กชายวันชัย  ขวัญสูงเนิน     ประชาสัมพันธ์

  9.เด็กชายมนตรี  เจาะใจดี           ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์

  10. เด็กหญิงศุภาวิณี  ตรีเกรียน    ปฏิคม

  11. เด็กหญิงศิริลักษณ์  แซ่เตียว   ผู้ช่วยปฏิคม

  12. เด็กชายอนุรักษ์  ขันทอง        ฝ่ายปกครอง

  13. เด็กชายสุรวรรต์  สิงห์สา         ผู้ชช่วยฝ่ายปกครอง

  14. เด็กหญิงอนันตญา  ขันทะรักษา  ฝ่ายแนะแนว

  15. เด็กหญิงสุภาพร  พ่วงนิ่ม        ผู้ช่วยฝ่ายแนะแนว


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:06:18 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวจำเรียง ไพบูลย์เบ็ญจะ
 • แนะนำบุคลากร

 • นางเบญจลักษณ์ ไสยะแพทย์

 • นางสาวมาลัย เฟื่องคณะสถิติการเข้าเยี่ยมชม

4,504
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดราษฏร์สโมสร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 038055536 อีเมล์: ratsamosornschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วรณี หวังเฝ้ากลาง โทรศัพท์: 0821534580 อีเมล์: kuwaranee11@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]