โรงเรียนวัดนาเขื่อน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 •            คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

                      1.  นายธีรพร  ฝอยหิรัญ                           ประธานกรรมการ                                               2.  พระครูบรรหารสีลานุวัตร           กรรมการที่มาจากศาสนา

                      3.  นายทวิช  อรัญคีรี                              กรรมการที่มาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      4.  นายชลิตร  ดุลยพิจารณ์            กรรมการที่มาจากตัวแทนศิษย์เก่า

                      5.  นายจแล  พลานนท์                           กรรมการที่มาจากตัวแทนผู้ปกครอง                    6.  นายปรีดา  ดุลยพิจารณ์            กรรมการที่มาจากชุมชน

                      7.  นายอัมพร  นิลนางกูล                        กรรมการที่มาจากผู้ทรงคุณวุฒิ                           8.  นางจินตนา  ไพศาลภูมิ             กรรมการที่มาจากตัวแทนครู

                      9.  นายจารึก  ยิ้มแย้ม                            กรรมการและเลขานุการ                                        10.  นายสันทัด  คงชยาสุขวัฒน์            ที่ปรึกษา

              


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 19:36:01 น.

โรงเรียนวัดนาเขื่อน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 038195747 อีเมล์: nk_school99@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายชนวีร์ ยิ้มจันทร์ โทรศัพท์: 0830631805 อีเมล์: chanawee.yimjan@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]