โรงเรียนวัดนาเขื่อน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 •           คณะกรรมการนักเรียน

                        1.  เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อรุณโรจน์                  ประธาน                                                                   2.  เด็กชายนที  ยิ้มแย้ม                             รองประธาน

                        3.  เด็กหญิงสิรินาฎ  หินแก้ว                     กรรมการ                                                                 4.  เด็กชายจักรพันธ์  พรหมภักษร               กรรมการ

                        5.  เด็กชายสุริยัน  ทันเกื้อ                       กรรมการ                                                                 6.  เด็กหญิงเกตวลี  ศรีวงค์                      กรรมการ

                        7.  เด็กชายอดิศร  บัวศรี                         กรรมการ                                                                 8.  เด็กชายลิขิต  นาคหิต                     กรรมการ

                        9.  เด็กหญิงมุทิตา  เฮงเจริญ            กรรมการ / เลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 19:36:01 น.

โรงเรียนวัดนาเขื่อน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 038195747 อีเมล์: nk_school99@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายชนวีร์ ยิ้มจันทร์ โทรศัพท์: 0830631805 อีเมล์: chanawee.yimjan@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]