โรงเรียนวัดนาเขื่อน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 •           พันธกิจ    1.  จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามภารกิจให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน             2.  จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรม  จริยธรรม

                              3.  จัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นไทย                                                                          4.  จัดกิจกรรม  5ส.

   

             เป้าประสงค์

                              1.  นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม  มีความรู้และคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน          2.  นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่โรงเรียนกำหนด  ด้วยกิจกรรม  5ส.

                              3.  นักเรียนมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและสามารถสืบสานความเป็นไทยได้อย่างยั่งยืน      4.  นักเรียนดำรงวิถีชีวิตอยู่อย่างไทย  ตามหลักปรัชญาเสรษฐกิจพอเพียง

                              5.  นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 19:36:01 น.

โรงเรียนวัดนาเขื่อน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 038195747 อีเมล์: nk_school99@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายชนวีร์ ยิ้มจันทร์ โทรศัพท์: 0830631805 อีเมล์: chanawee.yimjan@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]