โรงเรียนวัดนาเขื่อน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  •           วิสัยทัศน์   ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  บุคลากรมีส่วนร่วม  ปลูกจิตสำนึกในความเป็นไทย  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง  เคียงคู่กิจกรรม  5ส.

              ปรัชญา     โรงเรียนจัดการศึกษาอยู่บนพื้นฐานของความรัก  ความอบอุ่น  นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 19:36:01 น.

โรงเรียนวัดนาเขื่อน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 038195747 อีเมล์: nk_school99@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายชนวีร์ ยิ้มจันทร์ โทรศัพท์: 0830631805 อีเมล์: chanawee.yimjan@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]