โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • ภายในปี  2559  นักเรียนโรงเรียนวัดดอนดำรงธรรมมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีคุณธรรม  รักความเป็นไทย ใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์   ดำเนินชีวิตแบบพอเพียง โดยครูมืออาชีพ และชุมชนมีส่วนร่วมภายใต้การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 19:36:01 น.

โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 038-440220 อีเมล์: watdondamrongtham@gmail.com
Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]