โรงเรียนวัดสำนักบก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียนวัดสำนักบก

   

   

                        โรงเรียนวัดสำนักบก  ตั้งอยู่เลขที่  43/2  หมู่  2  ตำบลสำนักบก  อำเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี  ตั้งอยู่บนที่ดินธรณีสงฆ์ของวัดสำนักบก  มีเนื้อที่  รวม  8  ไร่  ได้เริ่มก่อตั้งโรงเรียนขึ้นครั้งแรกเมื่อ 

  พ.ศ.  2471  โดยอาศัยศาลาการเปรียญของวัดสำนักบกเป็นที่เรียน  ต่อมาปี  พ.ศ.  2475  ได้จัดการเรียนการสอนตามระเบียบของทางราชการ  โดยมีนายจุนท์  ทองเย็น  เป็นครูใหญ่คนแรก  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  4

                 ปี  พ.ศ.  2519  ทางราชการให้งบประมาณจำนวน  500,000  บาท  มาสร้างอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็กแบบ  017  จำนวน  2  ชั้น  4  ห้องเรียนขนาด  6  ×  9  เมตร  ใต้ถุนสูงและโล่ง  ส่วนไม้เดิมอาคารเรียนเก่านำไปสร้างโรงอาหารและบ้านพักภารโรง  และได้รับบริจาคจากประชาชนสร้างส้วมให้ 

  1  หลัง  จำนวน  5  ที่  พร้อมรางปัสสาวะ  1  ราง  ในปีนี้ได้เริ่มเปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  และ  6  ตามลำดับ

                 ปีการศึกษา  2546  ทางราชการได้ยุบโรงเรียนวัดหนองศรีสงวน  มารวมกับโรงเรียนวัดสำนักบก

                 ปีการศึกษา  2549  องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักบก  ได้เปิดสอนชั้นอนุบาล  3  ขวบ  โดยขอใช้สถานที่ของโรงเรียนวัดสำนักบก  เป็นศูนย์เด็กเล็ก

                 ปีงบประมาณ  2553  ได้รับเงินงบประมาณจากทางราชการ  โดยการสนับสนุนจาก  ส.ส.บรรจบ  รุ่งโรจน์  ส.ส.จังหวัดชลบุรี  จัดสรรงบประมาณมาสร้างอาคารเรียน  แบบ  สปช.  105/29  จำนวน  1  หลัง  2  ชั้น  4  ห้องเรียน  ใต้ถุนโล่ง  เงินงบประมาณ  2,537,600

                 เขตพื้นที่บริการของโรงเรียน  ประกอบไปด้วยหมู่บ้าน  6  หมู่บ้าน  ซึ่งมี  จำนวน  380  หลังคาเรือน  ประชากรทั้งสิ้น  ประมาณ  3,000  คน 

                 สภาพโดยทั่วไปมีไฟฟ้า  มีน้ำประปาหมุ่บ้าน  มีโทรศัพท์  แต่ไม่มีรถยนต์โดยสารประจำทาง 

  จึงทำให้การเดินทางไม่สะดวก

                 ปัจจุบันโรงเรียนวัดสำนักบกเป็นโรงเรียนเดียวในตำบลสำนักบก  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล  3  ขวบ  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6  มีนักเรียน  243  คน  มีครูประจำการ  8  คน ครูอัตราจ้าง  1  คน  ครูลูกจ้าง  อบต.  4  คน  มีเจ้าหน้าที่ธุรการ  1  คน  นักการภารโรง  1  คน  ระยะทางระหว่างโรงเรียนวัดสำนักบก  ตั้งอยู่ห่างจากโรงเรียนที่เปิดชั้นมัธยม  ระยะทางระหว่าง  8  ถึง  11  กิโลเมตร

   

   

   

  พื้นที่โรงเรียน

                         เป็นที่ดินธรณีสงฆ์  เนื้อที่  8  ไร่  -  งาน  -  ตารางวา

  อาคารเรียน  /  อาคารประกอบ

   

   

  ที่

  ประเภทอาคาร/แบบ

  จำนวน

  หลัง

  จำนวนห้อง / ขนาด

  สร้างปี

  พ.ศ.

  งบประมาณ

  หมายเหตุ

  1.

  อาคารเรียนแบบ  107  ชนิด  2  ชั้น

  คอนกรีตเสริมเหล็ก

  1  หลัง

  8  ห้อง  (6×9  ม.)

  2519

  50,000

  ใช้เป็นห้องเรียน

  2.

  อาคารเรียนชั้นเดียวแบบคอนกรีตเสริมเหล็กแบบสร้างเอง  งบบริจาค

  1  หลัง

  2  ห้อง  (6×8  ม.)

  2540

  270,000

  ใช้เป็นห้องเรียนอนุบาล

  3.

  อาคารอเนกประสงค์  แบบสร้างเอง  งบบริจาค

  1  หลัง

  1  (8.50×26.5  ม.)

  2519

  24,000

  ใช้เป็นโรงอาหาร

  4.

  อาคารอเนกประสงค์แบบ 

  สปช.202/26

  1  หลัง

  1  (10×12  ม.)

  2533

  310,000

  ใช้เป็นห้องสมุด

  5.

  อาคารอเนกประสงค์แบบ

  สปช.202/26

  1  หลัง

  1  (10×12  ม.)

  2539

  340,000

  ใช้เป็นชั้นเรียนศูนย์เด็กเล็ก

  6.

  อาคารอเนกประสงค์แบบสร้างเอง

  1  หลัง

  1  (8×16  ม.)

  2552

  300,000

  ห้องประชุม/สวดมนต์

  7.

  ส้วมแบบสร้างเอง  งบบริจาค

  1  หลัง

  5  ที่  พร้อมที่ปัสสาวะ

  2500

  5,000

   

  8.

  ส้วมแบบ  สปช.601/26

  1  หลัง

  4   ที่  พร้อมที่ปัสสาวะ

  2540

  111,000

   

  9.

  เรือนพยาบาล  แบบสร้างเอง  งบบริจาค

  1  หลัง

  1  (3×3)

  2537

  27,000

   

  10.

  หอพระ

  1  หลัง

  1  (5×5)

  2536

  45,000

   

  11.

  บ้านพักภารโรง  แบบสร้างเอง  งบบริจาค

  1  หลัง

  1  (6×6  ม.)

  2519

  20,000

   

  12.

  ส้วมแบบ  สปช.604/45

  1  หลัง

  4  ที่  พร้อมที่ปัสสาวะ

  2552

  242,000

   

  13.

  ส้วมแบบสร้างเอง

  1  หลัง

  3  ที่  พร้อมที่อาบน้ำ

  2552

  190,000

   

  14.

  อาคารเรียนแบบ  สปช.105/29

  1  หลัง

  2  ชั้น  4  ห้องเรียน

  2553

  2,537,600

  กำลังดำเนินการก่อสร้าง/ใช้เป็นห้องเรียน

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-13 14:54:40 น.

โรงเรียนวัดสำนักบก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 038047466 อีเมล์: samnukbok@chon1.go.th
เว็บมาสเตอร์:: จักรภัสร์ บุญรัตนบัณฑิต โทรศัพท์: 0837108171 อีเมล์: sbandid@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]