โรงเรียนวัดสำนักบก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดสำนักบก

  1.  นายธานินทร์  แซ่เตียว       ประธานกรรมการ

  2.  นายบุญสม ศรีเอี่ยมจันทร์    กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง

  3.  นายเฉลิม เสนีย์ศรีสกุล       กรรมการผู้แทนข้าราชการครู

  4.  นายไชยา พฤทธิพงษ์        กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

  5.  นายสมพงษ์ สุวรรณโฆษิต    กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  6.  นายนิกร เงินกอบเจริญ       กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

  7.  พระดำรงศักดิ์ จันทคุโณ     กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

  8.  นายวิวัฒน์ ชาตรี             กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

  9. นายสุเทพ ทวีเหลือ           กรรมการ และเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-06-22 14:40:02 น.

โรงเรียนวัดสำนักบก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 038047466 อีเมล์: samnukbok@chon1.go.th
เว็บมาสเตอร์:: จักรภัสร์ บุญรัตนบัณฑิต โทรศัพท์: 0837108171 อีเมล์: sbandid@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]