โรงเรียนบ้านชากพุดซา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
 


 • ประวัติโรงเรียน
 •                      โรงเรียนบ้านชากพุดซา  ตั้งอยู่ เลขที่  9 / 30 หมู่ 4  ตำบลห้วยกะปิ    อำเภอเมืองชลบุรี  จังหวัด ชลบุรี 

  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 กระทรวงศึกษาธิการ   โทรศัพท์   038-384028

  เปิดทำการสอนระดับชั้นอนุบาล   1   ถึงระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่  6  เขตพื้นที่บริการหมู่ 4  ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี

                   โรงเรียนบ้านชากพุดซา   ( ทรงนิสัยประชานุกูล )   เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อ  29  มิถุนายน  2482    โดย  ศึกษาธิการอำเภอเมืองชลบุรี    ปลัดอำเภอเมืองชลบุรี  พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และราษฎรตำบลห้วยกะปิ ขออนุญาตจากทางราชการ ขอตั้งโรงเรียนใช้ชื่อว่า โรงเรียนประชาบาลตำบลห้วยกะปิ  2  ( บ้านชากพุดซา ) โดยอาศัยศาลเจ้างั่วเอี๊ยะ  เป็นสถานที่เรียนชั่วคราว  เปิดสอนตั้งแต่ชั้น  ป.  1 -2  มีนายเฉลียว  ติวร  เป็นครูใหญ่     ต่อมาได้ปลูกสร้างอาคารเรียนถาวรขี้นโดยพระอธิการทรงวุฒิ  (พระครูธรรมวุฒิคุณ) เจ้าอาวาสวัดเสม็ด เป็นผู้ริเริ่มดำเนินการ และกำนันชั้น  นิสสัยสุข  กำนันตำบลห้วยกะปิเป็นผู้บริจาคที่ดิน  และย้ายมาเรียนที่อาคารเรียนหลังใหม่ ในปีพ.ศ. 2485 หลังจากนั้นได้มีการต่อเติมอาคารเรียนอีก 2 ห้อง 

                    ปี  พ.ศ. 2551 ได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 จำนวน 1 หลัง  พ.ศ.2553 ได้รับงบประมาณจากมูลนิธิบิ๊กซี ก่อสร้างอาคารเรียนแบบสปช.105/29 (ปรับปรุง) และห้องส้วม 1 หลัง เป็นเงิน 2,400,000 บาท

                    ปัจจุบันโรงเรียนบ้านชากพุดซา  มีเนื้อที่ทั้งหมด  5  ไร่  2  งาน   42  ตารางวา  เปิดทำการสอนตั้งแต่  ชั้น  อนุบาล 1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

                 


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 06:38:55 น.

โรงเรียนบ้านชากพุดซา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 038384028 อีเมล์: chakpudsa_school@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: มนัสวี พิกุลทอง โทรศัพท์: 0899369496 อีเมล์: wee.mmw@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]