โรงเรียนบ้านชากพุดซา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษา

  1. นายจักรวาล  ตั้งประกอบ             ผู้ทรงคุณวุฒิ                                           ประธาน

  2.พระครูวิริยสังฆกิจ                          ผู้แทนพระภิกษุ                                      กรรมการ

  3.นายบุญอยู่  ปราดเปรื่อง                ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       กรรมการ

  4.นางวิลาวัลย์  ใจบุญ                        ผู้แทนผู้ปกครอง                                    กรรมการ

  5.นายประดิษฐ์  นิสสัยสุข                  ผู้แทนศิษย์เก่า                                      กรรมการ

  6.นายมานพ  แซ่ตั๊น                           ผู้แทนองค์กรชุมชน                              กรรมการ

  7.นางสาวเกษณี  ทัศนะมณเฑียร     ผู้ทรงคุณวุฒิ                                          กรรมการ

  8.นายวินัย  อิ่มกมล                            ผู้แทนครู                                                กรรมการ

  9.ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชากพุดซา                                                            กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 06:38:55 น.

โรงเรียนบ้านชากพุดซา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 038384028 อีเมล์: chakpudsa_school@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: มนัสวี พิกุลทอง โทรศัพท์: 0899369496 อีเมล์: wee.mmw@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]