โรงเรียนบ้านชากพุดซา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • คณะกรรมการนักเรียน

  1.เด็กหญิงนภัสวรรณ    เนตรวิเชียร          ประธาน

  2.เด็กชายพลวัฒน์  อุดมวิเศษสันต์          รองประธาน

  3.เด็กชายอนุรักษ์  ปั้นส้ม                         กรรมการ

  4.เด็กหญิงธนัญญา  ขันทะพันธ์                กรรมการ

  5.เด็กชายธีรพงศ์  ฤทธิมาน                      กรรมการ

  6.เด็กหญิงทิพวัล  นามพล                        กรรมการ

  7.เด็กชายพีรณัฐ  ขันทะพันธ์                    กรรมการ

  8.เด็กหญิงพลอยมณี  วาจามั่น                  กรรมการ

  9.เด็กหญิงกุลณัฐ  สมบูรณ์                       กรรมการ

  10.เด็กหญิงวนิดา  บุญมา                          กรรมการ

  11.เด็กหญิงกชพรรณ  กุมรัมย์                 กรรมการ   

  12.เด็กหญิงนฤมล  ศิริวงษ์                       กรรมการและเลขานุการ               


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 06:38:55 น.

โรงเรียนบ้านชากพุดซา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 038384028 อีเมล์: chakpudsa_school@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: มนัสวี พิกุลทอง โทรศัพท์: 0899369496 อีเมล์: wee.mmw@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]