โรงเรียนบ้านชากพุดซา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์

  มุ่งเน้นให้นักเรียนเปดี  มีปัญญา  ดำรงชีวิตอย่างพอเพียง  ใช้เทคโนโลยีอย่างคุ้มค่า  เพื่ฒนาสู่ประชาคมอาเซียน

  ปรัชญา

  ธมโม หเว รกขติ ธมมจารี  ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 06:38:55 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางดวงเดือน วินิจฉัย
 • แนะนำบุคลากร

 • นางศุภลักษณ์ ยิ่งยง

 • นางประภัสสรณ์ นิลสงวนสถิติการเข้าเยี่ยมชม

4,374
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านชากพุดซา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 038384028 อีเมล์: chakpudsa_school@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: มนัสวี พิกุลทอง โทรศัพท์: 0899369496 อีเมล์: wee.mmw@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]