โรงเรียนบ้านวังตะโก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียนโดยยอ  

    โรงเรียนบ้านวังตะโก (เพียรผ่องพิทยาคาร) ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลหนองข้างคอก อ.เมือง  จ.ชลบุรี รหัสไปรษณีย์  20000  โทรศัพท์  038 – 263275  โทรสาร 038-263275  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี  เขต 1

    ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2479 เป็นอาคารชั่วคราวโดยมี นางเพียร วรสุข มอบที่ดินให้ทำการก่อสร้างและรับเป็นผู้อุปการะโรงเรียน ร่วมกับพระครูสรวุฒิสมาจารย์ เจ้าอาวาสวัดผาสุการาม มีนายจีบ  พรหมา เป็นอาจารย์ใหญ่คนแรก

    ต่อมา พ.ศ.2480  คณะผู้อุปการะโรงเรียนพร้อมด้วยประชาชนได้ร่วมกันสละทรัพย์แรงงานก่อสร้างอาคารเรียนถาวรขึ้น 1 หลัง  เป็นอาคารไม้ยกพื้น หลังคามุงสังกะสีมี 2 ห้องเรียน  ขนาด 48 เมตร หน้ามุข 1 ห้อง ในการนี้ นางเพียร วรสุข มอบที่ดินให้ 4 ไร่ สร้างเสร็จและเปิดใช้เป็นทางการเมื่อ วันที่ 1พฤษภาคม  2481 เปิดสอนตั้งแต่ชั้น ป.1 – ป. 4

              พ.ศ. 2514 อาคารหลังแรกนี้ชำรุดทรุดโทรมลง ประกอบกับจำนวนนักเรียนมากขึ้นทางราชการจึงอนุมัติเงินกองสลากกินแบ่ง  มาสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1ฉ  จำนวน 4 ห้องเรียนเป็นเงิน 140,000 บาท

    ปีการศึกษา 2515  ได้เปิดขยายชั้นเรียนเป็นชั้น ป.5 และเปิดสอนถึงชั้น ป.6  ในปีการศึกษา 2517  ในการสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ นี้  นายหิรัญ วรสุข มอบที่ดินให้อีก 1 ไร่

              พ.ศ. 2517 อาคารเรียนหลังแรกชำรุดทรุดโทรมมาก และจำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้นทางราชการจึงอนุมัติให้รื้อถอนและให้สร้างอาคารเรียนแบบ 017  เป็นอาคารคอนกรีตใต้ถุนโปร่งขนาด 4 ห้องเรียน ขนาด 69 ตารางเมตร  เป็นเงิน  480,000 บาท สร้างเสร็จเมื่อ 17 ตุลาคม  2518

              พ.ศ. 2519 ได้รับงบประมาณจากพัฒนาท้องถิ่นในชนบทมาต่อเติมอาคารเรียน 017 ชั้นล่างอีกจำนวน 2 ห้องเรียน

              พ.ศ. 2526  นายสุทัศน์ ตั้งเทวาประสิทธิ์และนายเดชา  จิรอัคคกุล ร่วมกันซื้อที่ดินบริจาคให้

  โรงเรียนอีก 1 งาน 77 ตารางวา เป็นเนื้อที่ของโรงเรียนทั้งสิ้น  5  ไร่  1 งาน  77 ตารางวา

              พ.ศ. 2531 โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการศึกษาและประชาชนร่วมกันบริจาคเงินต่อเติมห้องเรียนชั้นล่างของอาคาร 017

              พ.ศ. 2534  คุณสุทัศน์ ตั้งเทวาประสิทธิ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาและประชาชนได้ร่วมกันจัดสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช. 205/26 เป็นเงิน 1,100,000 บาท

    พ.ศ. 2538  สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดชลบุรี ได้ย้ายนายเสรี ธนวัฒโก  ไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดเสม็ด  และแต่งตั้ง นายวีระ มณีศรี อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้งขัน มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านวังตะโก เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2538

    พ.ศ. 2540  คณะกรรมการโรงเรียนและประชาชน ได้ร่วมกันจัดงานรับมอบและ ฉลองอาคารอเนกประสงค์ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2540

              - ปีเดียวกันชมรมโรงโม่หินชลบุรีได้บริจาคเงินเป็นค่าแรงและวัสดุปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 017  แบบ ป.1 ฉ ,อาคารเรียน อนุบาล ,อาคารอเนกประสงค์ แบบ 205/26, แบบ 312, ส้วม แบบ 601/26 แบบสร้างเอง, และบ้านพักครู ตามโครงการทำโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน เป็นเงิน 151,032 บาท

              พ.ศ. 2543  ได้รับงบประมาณจาก สปช. ก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์สนามวอลเลย์บอล งบประมาณ100,000 บาท  และจัดทำจุดศึกษาภายในและภายนอกโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้ จำนวน 27 จุด

              พ.ศ. 2544 ได้รับงบประมาณอุดหนุนจาก อบต.หนองข้างคอก 40,000 บาท ปรับปรุงเรือนเพาะชำใหม่พร้อมซื้อต้นไม้ 

    -  โรงเรียนได้จัดสร้างรั้วด้านหน้าและด้านข้าง โดยคณะกรรมการโรงเรียน,ประชาชนร่วมบริจาคสมทบกับกองทุนโรงเรียน ประมาณ 290,000 บาท 

    -  ได้รับงบก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์สนามบาสเกตบอลจากการกีฬาแห่งประเทศไทย โอนงบผ่านมาทาง อบต.หนองข้างคอก โดยได้ประสานงานทางพรรคชาติไทย งบประมาณ173,000 บาท

    -  ได้ประสานงานคุณอำนวย  วรสุข มาสร้างป้ายหน้าโรงเรียนเป็นเงิน 66,599 บาท

    -  คุณนงลักษณ์  วรสุข บริจาคเงินทำป้ายโรงเรียนด้านถนนสาย 36 เป็นเงิน 10,000 บาท

    -  คุณอังคณา  วรสุข และบุตร บริจาคทำประตูรั้วโรงเรียนเป็นเงิน 11,000 บาท นอกจากนี้ได้ปรับปรุงพัฒนา อาคารสถานที่ต่างๆมากมายเช่น  จัดทำห้องเรียนธรรมชาติ/ ห้องเรียนใต้ต้นไม้/ ปูอิฐตัวหนอนหน้าเสาธงและรอบต้นจามจุรี/ เทพื้นคอนกรีตเชื่อมแต่ละอาคาร และหอพระ/ ขอบกั้นถนน/ แปลงเกษตร/ ทำรั้วสนามเด็กเล่นและทางเข้าถนนภายใน/ ซื้อต้นไม้มาปลูก 2,500 ต้น/ จัดทำตกแต่งสวนหย่อมหน้าโรงเรียนและภายใน/ทำป้ายต่างๆมากมาย

    พ.ศ. 2545  ได้รับเงินงบประมาณจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดังนี้

  -  ได้รับงบประมาณ  จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  จำนวน  300,000 บาท   สร้าง

  สนามฟุตบอลปูหญ้า  และลานคอนกรีตอเนกประสงค์

   

    -  ได้รับงบประมาณ  จากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข้างคอก  จำนวน 100,000 บาท 

  ต่อเติมรั้วคอนกรีตที่ได้ทำไว้ในปี 2544 ให้รอบบริเวณโรงเรียน

    พ.ศ. 2547  โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลและองค์กรชุมชน  ดังนี้

              -  ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข้างคอก ปูพื้นกระเบื้อง ทาสี ติดมุ้งลวด  อาคารเรียนชั้นอนุบาล  ต่อเติมห้องด้านล่างบ้านพักครู  ทำห้องน้ำ  1 ห้อง  ทำห้องคอมพิวเตอร์  ปูกระเบื้องห้องพยาบาล  เป็นเงิน  53,100  บาท

    -  ได้รับบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์  จำนวน 20 เครื่อง  จากชมรมโรงโม่หินชลบุรี พ.ศ.2548 – 2549  ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข้างคอกจำนวนเงิน 110,000  บาท  ปูกระเบื้องพื้นห้องเรียนอาคารอนุบาล และขยายเป็น  2  ห้อง  ซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น

    -  ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ 205/26 โดยทำโครงเหล็กขึงตาข่ายกันนกพิราบ เป็นเงิน 48,000 บาท 

              -  ทำอ่างล้างมือและที่แปรงฟัน  3 ที่  เป็นเงิน  15,000 บาท โดยใช้เงินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังตะโก

              -  พ.ศ. 2550  สโมสรโรตารีชลบุรี ร่วมกับสโมสรโรตารีเกาหลี  บริจาคเครื่องกรองน้ำสามารถดื่มได้ พร้อมห้อง มูลค่า 80,000 บาท

              -  บริษัทโฮมโปร สาขาชลบุรี  ให้ความอนุเคราะห์ปรับปรุงห้องน้ำ  2 หลัง  เป็นเงิน  200,000  บาท

    โฉนดที่ดินของโรงเรียนบ้านวังตะโก มี 4 ฉบับ และได้ขึ้นเป็น  ที่ราชพัสดุเลขที่  190   ดังนี้

              1.  เลขที่ 8912                   4 ไร่ – งาน 40 วา

              2.  เลขที่ 43937                 1 ไร่ 1 งาน 77 วา        เป็น 5 ไร่ 2 งาน 17 ตารางวา

              3.  เลขที่ 69711                 -  ไร่ 1 งาน 11 วา       เป็น 5 ไร่ 3 งาน 28 ตารางวา

              4.  เลขที่ 96329                 -  ไร่ – งาน 47 วา       เป็น 5 ไร่ 3 งาน 75 ตารางวา

                  รวม      5 ไร่ 3 งาน 75 วา

              26  มีนาคม  2553   นางสังเวียน  ตังคณาพร ได้รับคำสั่งจาก สพป.ชบ.1  ให้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังตะโก

    1  เมษายน  2553  นางสังเวียน  ตังคณาพร  เดินทางมารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ  และได้ร่วมกับคณะครูจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านวังตะโก  พุทธศักราช  2553  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551

    1  กันยายน  2553  นายภูมินทร์  สวัสดิ์วงษ์  ตำแหน่งครูธุรการลาออก  และมีนางสาวกาญจนา  อรรคจันทร์  มาดำรงตำแหน่งครูธุรการแทน

    ปีการศึกษา  2553  ดำเนินการปรับปรุงงานอาคารสถานที่ ดังนี้

              -  ติดตั้งมุ้งลวด ห้องอนุบาล                                   5,000   บาท

              -  ติดตั้งพัดลม  ห้องอนุบาล                                  3,000   บาท

              -  ทำรางน้ำ  อาคารเรียน ป.1ฉ                              1,900   บาท

              -  ปูกระเบื้องห้องสมุด ทาสี                                   31,920           บาท

              -  ปูกระเบื้องห้อง  ป.5  ทาสี                                 27,160 บาท

              -  ปูกระเบื้องห้องสหกรณ์  ทาสี                              14,520 บาท

              -  ติดตั้งพัดลม / ไฟฟ้า ห้องผู้บริหาร                         28,526 บาท

              -  ทาสีภายในอาคารเรียน                                              39,056 บาท

              -  ทาพื้นห้อง ผอ. /  ป.6                                     11,500 บาท

              -  ติดตาข่ายกันนกบริเวณช่องลมอาคาร  017               5,000   บาท

              -  ทาสีภายนอก อาคารเรียน (017)                          82,800 บาท

              ปีการศึกษา  2556  โรงเรียนได้รับงบประมาณจาก สพฐ.  จำนวน   342,000   บาท  เพื่อดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  CL 10 Type 2

              ปีการศึกษา  2556  โรงเรียนได้เปิดทำการสอนนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1-2 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–6  มีข้าราชการครู 7  คน  ครูอัตราจ้าง  1  คน  คือ นายภูมินทร์  สวัสดิ์วงษ์  พนักงานบริการ  1  คน  คือ นายประวิทย์  วรสุข  ครูธุรการ  1  คน คือ นางสาวกาญจนา  อรรคจันทร์  พี่เลี้ยงเด็กพิการ  1  คน  คือ นางสาวช่อทิพย์  คนชม  วันที่  16  สิงหาคม  พ.ศ.2554  ได้บรรจุครูผู้ช่วย  1  คน  คือ นางสาวปิยวรรณ  กระทงยาม

              ปีการศึกษา  2556  นายภูมินทร์  สวัสดิ์วงษ์  ครูอัตราจ้างลาออกเพื่อไปบรรจุเป็นข้าราชการครู  สังกัดกรุงเทพมหานคร  นางสาวรัตติกร  สุวรรณก้อน  ได้มาเป็นครูอัตราจ้างแทนเมื่อต้นปีการศึกษา 2556

              ปีงบประมาณ  2556  โรงเรียนได้ใช้งบประมาณจากเงินรายได้สถานศึกษา  จำนวน  189,500  บาทถ้วน  ทำการซ่อมแซมโรงอาหารที่ทรุด  ผนังร้าว  และซื้อตู้เคาน์เตอร์  จำนวน  3  ใบ  ราคา  17,000  บาท  เพื่อใช้ในการเก็บอุปกรณ์งานครัว     

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:22:14 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางมาลัยพร ทองสีเข้ม
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวพัชนี วิลัยรักษ์

 • นางสาวทานตะวัน ไชยวงษ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,991
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านวังตะโก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 038199486 อีเมล์: banwangtako.01@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ทานตะวัน ไชยวงษ์ โทรศัพท์: 0881979322 อีเมล์: Tonkaw_aom@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]