โรงเรียนบ้านวังตะโก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ  (Mission)

    1.  พัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ

              2.  พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีความรู้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

              3.  สนับสนุนการรักษาความเป็นไทย

              4.  สนับสนุนการรักท้องถิ่นและรักษาสิ่งแวดล้อม

              5.  ส่งเสริมการมีวิถีชีวิตแบบพอเพียง

              6.  พัฒนาการก้าวสู่สากล

   

   เป้าประสงค์  (Goal)

             1.  โรงเรียนจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

              2.  ผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีความรู้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

              3.  ผู้เรียนร่วมรักษาความเป็นไทย

              4.  ผู้เรียนรักท้องถิ่นและช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม

              5.  ผู้เรียนมีวิถีชีวิตแบบพอเพียง

              6.  ผู้เรียนพัฒนาตนเองสู่สากลได้

   

  คำขวัญ

                  “เรียนดี  มีวินัย  ร่วมใจพัฒนา”

   

  อัตลักษณ์

                  “ รักความเป็นไทย”

   

  เอกลักษณ์

                  “ สะอาด  ร่มรื่น ”

   

  สีประจำโรงเรียน         สีน้ำเงิน- สีเหลือง  

  -         สีน้ำเงิน  หมายถึง  ความสามัคคี

  -         สีเหลือง  หมายถึง  แสงสว่างแห่งปัญญา


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:22:14 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางมาลัยพร ทองสีเข้ม
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวทานตะวัน ไชยวงษ์

 • นางพัชราภรณ์ หิมานนท์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,985
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านวังตะโก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 038199486 อีเมล์: banwangtako.01@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ทานตะวัน ไชยวงษ์ โทรศัพท์: 0881979322 อีเมล์: Tonkaw_aom@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]