โรงเรียนบ้านช่องมะเฟือง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 •  

   

   

   

  1.  นายมนูญ   รุเชียรชัย           ประธาน

  2.  นายกลม   สนธิเดชขจิตพร     กรรมการ

  3. นายอุทิศ   จำเนียรทรัพย์       กรรมการ

  4.  นายนิยม   บุญทวี             กรรมการ

  5.  นายนิคม  แจ่มจำรัส           กรรมการ

  6.  นางเจริญ   จิตพูลผล          กรรมการ

  7.  นางทองสุก   บุญเจียม         กรรมการ

  8.  นางเฉลา   สุขทนารักษ์        กรรมการ   ( ครูโรงเรียนบ้านช่องมะเฟือง)

  9.  นายชาตรี   ไพรินทร์          กรรมการและเลขาฯ   (ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช่องมะเฟือง)


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 23:18:17 น.

โรงเรียนบ้านช่องมะเฟือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 038476258 อีเมล์: chongmaferng@chon1.go.th
เว็บมาสเตอร์:: จิราพร แสงมาศ โทรศัพท์: 0852389132 อีเมล์: ่jsus.us@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]