โรงเรียนบ้านช่องมะเฟือง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • 1. ประธานนักเรียน     เด็กชายพายุ   ดวงสมร   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

  2. รองประธานนักเรียน     เด็กธนิต   โชคประดิษฐ์   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

  3.กรรมการและเลขานุการ     เด็กหญิงพรกนก   ใจไว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

  4.กรรมการ     เด็กหญิงพรทิพย์   ชำนิยา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

  5.กรรมการ     เด็กแพวา   อ่อนทองสา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

  6.กรรมการ     เด็กหญิงณัฐภัทร   พุทธธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

  7.กรรมการ     เด็กหญิงแพรวา   ฐิติวร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

  กรรมการ โดยตำแหน่ง  

       8  เด็กหญิงศิริพรรณ  จิตจำนงค์    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

       9. เด็กชายพงษ์ศักดิ์    ชูผล        ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

     10. เด็กชายบารมี   โลสุดา          ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

     11.  เด็กหญิงปรียาณัฐ  ลิ้มภักดี     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

     12.  เด็กชายธนกร   เนื่องจำนงค์   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

     13.  เด็กหญิงสิริยากร เนื่องจำนงค์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 23:18:17 น.

โรงเรียนบ้านช่องมะเฟือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 038476258 อีเมล์: chongmaferng@chon1.go.th
เว็บมาสเตอร์:: จิราพร แสงมาศ โทรศัพท์: 0852389132 อีเมล์: ่jsus.us@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]