โรงเรียนบ้านเขาแรต
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเขาแรต(แซมสว่างราษฎ์อุปถัมภ์)

           นายสุเชษฐ์            แสงไพบูลย์            ประธานกรรมการ

           นายเกียรติชาย        ตันยุกูล                 กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง

           นายธราพงษ์          ผาสุข                    ผู้แทนครู

           นายสถาพร            ทองย่อย                ผู้แทนองค์กรชุมชน

           นายชวลิต             อนันตกูล             ผู้แทนองค์กรส่วนปกครองท้องถิ่น

           นายดาว               เอื้อนสุภา               ผู้แทนศิษย์เก่า

           พระอาจารย์สังวาล   ชยากฺโร                 ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

           นายสุรศักดิ์           สุขปิติ                   ผู้แทนคุณวุฒิ

           นางสาวจิราพร       แสงมาศ                กรรมการและเลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-05-01 10:44:54 น.

โรงเรียนบ้านเขาแรต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 038157278 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: รมย์ยุพา พุ่มพวง โทรศัพท์: 0827080207 อีเมล์: romyupha.june@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]