โรงเรียนบ้านเกาะไม้แหลม(สงกรานต์นันทนาประชาสรรค์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  โรงเรียนบ้านเกาะไม้แหลม

  1.  นายบำเพ็ญ     โรจน์พัฒนากุล                   ประธานกรรมการ
  2. นายกฤษณะ     ศรีภูมี                                 กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง
  3.  นางสาวสุนีย์    สติพา                                กรรมการที่เป็นผู้แทนครู
  4. นางปารณีย์      ฟูเกษม                               กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรชุมชน
  5. นายวิชิต          หิรัญเกษตร                         กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  6. นางสาววิมล     หิรัญเกษตร                        กรรมการที่เป็นผู้แทนศิษย์เก่า
  7. นางประนอม    จันทร์อินทร์                         กรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนา
  8. นางเนาวรัตน์   นาปุก                                  กรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
  9. ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะไม้แหลม         กรรมการและเลขานุการ

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-11 20:24:03 น.

โรงเรียนบ้านเกาะไม้แหลม(สงกรานต์นันทนาประชาสรรค์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 0985167935 อีเมล์: kohmailaemschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายพิชญ์ เจริญรัมย์ โทรศัพท์: 0985167935 อีเมล์: kohmailaemschool@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]