โรงเรียนบ้านเกาะไม้แหลม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  โรงเรียนบ้านเกาะไม้แหลม

  1. นายบำเพ็ญ  โรจน์พัฒนากุล                   ประธานกรรมการ
  2. นางรำพึง  เทียนทอง                             กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง 
  3. นางเสาวลักษณ์  สุขทนารักษ์                กรรมการที่เป็นผู้แทนครู
  4. นางปารณี  ฟูเกษม                                 กรรมการทีเป็นผู้แทนองค์กรชุมชน
  5. นางยุพิน  หิรัญเกษตร                             กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  6. นางสุภาศิณี  ธวัชนโรดม                        กรรมการที่เป็นผู้แทนศิษย์เก่า
  7. นางทวาย  ศศิธรกำจร                            กรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์/ผู้แทนองค์กรศาสนา
  8. นางประนอม  จันทร์อินทร์                      กรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์/ผู้แทนองค์กรศาสนา
  9. นายดาว   คำดี                                       กรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
  10. นายส่ง  สมวงษ์                                     กรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
  11. นางอำไพ  ปูแสน                                   กรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
  12. นายกิตติศักดิ์  สมวงษ์                           กรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
  13. นางจันทร์เพ็ญ  วัฒนา                           กรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ                                                                                                                                                                     
  14. นางละเอียด  ช้างแย้ม                           กรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 20:39:14 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสมมาตร นธีวนาพันธ์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวสุนีย์ สติพา

 • นางณัฐฐิญา สุวิมลสถิติการเข้าเยี่ยมชม

12,754
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านเกาะไม้แหลม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 089-528-5906 อีเมล์: kohmailaemschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายพิชญ์ เจริญรัมย์ โทรศัพท์: 0985167935 อีเมล์: kohmailaemschool@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]