โรงเรียนบ้านโป่ง(อนิวัตต์ราษฎร์สามัคคี)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนบ้านโป่ง(อนิวัตต์ราษฎร์สามัคคี)  ตั้งขึ้นเมื่อ  พ.ศ.  2481  โดยนายอำเภอเป็นผู้จัดตั้ง 

  อาคารเรียนเดิมเป็นอาคารเรียนชั่วคราว  เครื่องบนใช้ไม้ไผ่  หลังคามุงด้วยจาก  พื้นไม้ยาง  โรงเรียนมีขนาด   ๕ x ๑๕ เมตร  ไม่มีฝา  ตั้งอยู่หมู่ที่  ๑  ตำบลหนองซ้ำซาก  อำเภอบ้านบึง  จังหวัดชลบุรี  โดย  นายอนิวัตต์  สุจิปุตโต  กำนันตำบลหนองซ้ำซากได้อุทิศที่ดินให้เป็นจำนวน  ๕  ไร่  คิดเป็นราคาที่ดินครั้งนั้น  ๑๒,๕๐๐ บาท  ทั้งยังเป็นหัวหน้าดำเนินการก่อสร้างพร้อมด้วยความร่วมมือจากประชาชนในท้องถิ่น  เมื่อการสร้างเสร็จเรียบร้อยเริ่มเปิดทำการสอน  ตั้งแต่  ๑  มกราคม  ๒๔๘๑  ทางอำเภอได้แต่งตั้งให้นายเติม  รอดเนียม  มาเป็นครูใหญ่  ได้จัดการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการตั้งแต่ชั้นเตรียมประถม  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔

            เดือนสิงหาคม  ๒๔๙๙  ได้ก่อสร้างอาคารเรียนถาวร  ตามแบบ  ป ๑ ก (ลดรูป)  ของกระทรวงศึกษาธิการ  ขนาดกว้าง  ๘  เมตร  ยาว  ๒๔  เมตร  โดยประชาชนร่วมกันออกเงินและวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้าง  เป็นเงิน  ๒๔,๙๓๓  บาท  ต่อมา  พ.ศ. ๒๕๐๑ ได้เงินจากกระทรวงศึกษาธิการ 24,000 บาท จึงก่อสร้างจนแล้วเสร็จเมื่อ  ๓๐  ธันวาคม  ๒๕๐๑  และขอขนานนามโรงเรียนว่า        “ โรงเรียนบ้านโป่ง(อนิวัตต์ราษฎร์สามัคคี)”    

            เมื่อ  ๖  ตุลาคม  ๒๕๒๔  เริ่มก่อสร้างโรงฝึกงาน (อาคารอเนกประสงค์)  ทางทิศตะวันออกของสนามโรงเรียน  และเสร็จสมบูรณ์เมื่อ  ๒๔  มีนาคม  ๒๕๒๕  สิ้นค่าก่อสร้าง  ๓๐๐,๐๐๐  บาท

  เมื่อ  ๒๕  มิถุนายน  ๒๕๒๕  ได้ก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่  เป็นตึก  ๒  ชั้น  ๔  ห้องเรียน  โดยนางทองเติม  สุจิปุตโต  มอบที่ดินไหม้อีกไร่กว่า ๆ  อาคารสร้างใหม่เป็นแบบ  ๐๑๗ ก ของกระทรวงศึกษาธิการ  สร้างเสร็จเมื่อ  ๒๓  กันยายน  ๒๕๒๕  สาเหตุที่ต้องสร้างใหม่เพราะอาคารเรียนหลังเก่าผุพังจนใช้การไม่ได้  และขณะนี้มีบริเวณโรงเรียนทั้งสิน  ๖  ไร่  ๖๙  ตารางวา  

            ปัจจุบัน   โรงเรียนบ้านโป่ง(อนิวัตต์ราษฎร์สามัคคี) เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่  1  ถึง ประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๔๔  กระทรวงศึกษาธิการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 19:36:01 น.

โรงเรียนบ้านโป่ง(อนิวัตต์ราษฎร์สามัคคี) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 038161134 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายนิเวช วามะชาติ โทรศัพท์: 0821592927 อีเมล์: niwet2927@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]