โรงเรียนบ้านโป่ง(อนิวัตต์ราษฎร์สามัคคี)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านโป่ง(อนิวัตต์ราษฎร์สามัคคี)

  1. นายประวิทย์  เนื่องจำนงค์                   ประธานกรรมการ
  2.  พระครูวิสาล  ธรรมทัศน์                       กรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
  3. นายเกรียงไกร  จำนงค์ผล                    กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง
  4. นางศมนวรรณ อิศรางกูร ณ อยุธยา      กรรมการที่เป็นผู้แทนครู
  5. นางโสภา  พัดประดิษฐ์                        กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรชุมชน
  6. นายเชน  พูลผล                                   กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  7. นายอรุณ  ชุติปัญโญ                          กรรมการที่เป็นผู้แทนศิษย์เก่า
  8. นายประยูร  เนื่องจำนงค์                    กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ
  9. นางสาวกาญจนา  ไผ่ศิริ                    กรรมการและเลขานุการ

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 19:36:01 น.

โรงเรียนบ้านโป่ง(อนิวัตต์ราษฎร์สามัคคี) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 038161134 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายนิเวช วามะชาติ โทรศัพท์: 0821592927 อีเมล์: niwet2927@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]