โรงเรียนบ้านโป่ง(อนิวัตต์ราษฎร์สามัคคี)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 •           คณะกรรมการสภานักเรียน

  1. เด็กชายศิริธนพล  ดอนสีดา         นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖    ประธานสภานักเรียน
  2. เด็กหญิงวรัทยา  ผ่องแผ้ว           นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖    รองประธาน
  3. เด็กหญิงณิชนันท์  สุเมธีนฤมิต      นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖    เลขานุการ
  4. เด็กหญิงน้ำฝน  ศักดิ์ดาวงค์         นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕    หัวหน้าฝ่ายปกครอง
  5. เด็กชายธนชัย  วัดโสน              นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖     หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
  6. เด็กหญิงหงสรส  สมสะอาด         นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖    หัวหน้าฝ่ายอนามัย
  7. เด็กชายณัฐภูมิ  ถนอมศิลป์         นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔    หัวหน้าฝ่ายปฏิคม
  8. เด็กชายธีรภัทร  วังหาญ            นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖    หัวหน้าฝ่ายเหรัญญิก
  9. เด็กหญิงไปรยา  บัณฑิต            นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕    หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
  10.  เด็กหญิงสุรารักษ์  พันชาติ         นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖    หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมนักเรียน
  11.  เด็กชายภรัญยู  สุจิปุตโต           นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖    หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 19:36:01 น.

โรงเรียนบ้านโป่ง(อนิวัตต์ราษฎร์สามัคคี) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 038161134 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายนิเวช วามะชาติ โทรศัพท์: 0821592927 อีเมล์: niwet2927@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]