โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล(ปรีชาราษฎร์รังสรรค์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษา

  โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล

   

  1.  นายบำเพ็ญ    โรจน์พัฒนากุล                               ประธานคณะกรรมการ

  2.  นายณัฐวุฒิ    เหล่าพูลกิจ                                     กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง

  3.  นายจรรโลง    ผ่องใส                                           กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กร ชุมชน

  4.  นายวินัย   ศิริปัญโญ                                             กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  5.  นายสุเทพ   คงงาม                                               กรรมการที่เป็นผู้แทนศิษย์เก่า

  6.  นายสุวรรณ    ล้อมดวงจันทร์                                  กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรศาสนา

  7.  นายฐกร    สงวนดีกุล                                             กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ

  8.  นางณัฐชยา    สิงห์โตทอง                                     กรรมการผู้แทนครู

  9.  นางนฤมล     พอดี                                                  กรรมการและเลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 11:19:03 น.

โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล(ปรีชาราษฎร์รังสรรค์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 038444544 อีเมล์: bannongplalai.chon1@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ณัฐชยา สิงห์โตทอง โทรศัพท์: 0882102498 อีเมล์: natchaya_568@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]