โรงเรียนบ้านห้วยมะไฟ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
 


  • ประวัติโรงเรียน
  •       โรงเรียนบ้านห้วยมะไฟ  เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในหมู่บ้านห้วยมะไฟ  หมู่ที่ 4  ตำบลบ้านบึง   อำเภอบ้านบึง  จังหวัดชลบุรี  มีเนื้อที่ ประมาณ 5 ไร่  3 งาน  55 ตารางวา ได้รับบริจาคจากคุณพ่อมุ่ยฮะ  แซ่กัง  บริเวณโดยรอบของโรงเรียนติดกับสวนมะพร้าวสวนยางพารา สวนสับปะรด และไร่มันสำประหลัง  จึงใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี   และยังอยู่ใกล้สถานที่สำคัญ ๆ ของหน่วยงานราชการและของเอกชน เช่น  การประปาบ้านบึง  วัดบุญฤทธยาราม  (บึงบน)  หน่วยพิทักษ์ป่าอ่างช้างน้ำ  สุสานหงษ์ซัว  สุสานสุขสมบูรณ์  สุสานไทยสมบูรณ์  เป็นต้น   นักเรียนไปเรียนรู้ตามสถานที่สำคัญเหล่านี้เสมอ  และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง  นื่องจากโรงเรียนตั้งอยู่ในหมู่บ้านเล็ก  ๆ และเขตบริการของโรงเรียนมีเฉพาะหมู่ที่ 4  ตำบลบ้านบึง  อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี  คนในชุมชนจึงอยู่กันอย่างสงบสุข

          โรงเรียนมีคำขวัญประจำโรงเรียนคือ  การศึกษาดี  มีวินัย  ชาติไทยเจริญ  สีประจำโรงเรียน   คือ  สีแดงขาว  ดอกไม้ประจำโรงเรียนคือ  ดอกทองอุไร  ซึ่งโรงเรียนปลูกไว้ให้นักเรียนได้รู้จัก


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 00:22:08 น.

โรงเรียนบ้านห้วยมะไฟ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 038752408 อีเมล์: huaymafai@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วนิดา ทาระศักดิ์ โทรศัพท์: 0620435103 อีเมล์: wanidamap@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]