โรงเรียนบ้านห้วยมะไฟ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1.  นายสราวุธ  ชูสวัสดิ์  ประธานกรรมการ

  2.  นางสาวจรินทร์  กังวาลเนาวรัตน์  กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง

  3.  นางสาวประนอม ทองธรรมชาติ  กรรมการที่เป็นผู้แทนครู

  4.  นายนิมิต  ตราชู  กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรชุมชน

  5.  นายชาญชัย  เรืองสุข  กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  6.  นายสุรพล  โรจน์จำนงค์  กรรมการที่เป็นผู้แทนศิษย์เก่า

  7.  พระครูโสรัจธรรมคุณ  กรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

  8.  นางทองคำ  ถนอมชาติ  กรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ

  9.  นายณัฐวุฒิ  เนาวประดิษฐ์  กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 00:22:08 น.

โรงเรียนบ้านห้วยมะไฟ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 038752408 อีเมล์: huaymafai@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วนิดา ทาระศักดิ์ โทรศัพท์: 0620435103 อีเมล์: wanidamap@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]