โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
 


  • ประวัติโรงเรียน
  •                 โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2473 เดิมตั้งอยู่ที่วัดหนองน้ำเขียว หมู่ที่ 2 ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ต่อมา พ.ศ.2489 ได้ย้ายมาปลูกสร้างที่บริเวณ หมู่ที่ 3 ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนในปัจจุบัน จัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา พ.ศ.2529 ชุมชนหนองน้ำเขียวซื้อที่ดินบริจาคให้โรงเรียนเพิ่มอีก 200 ตารางวา พ.ศ.2530 ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ให้เปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา และพ.ศ.2546 ชุมชนซื้อที่ดินบริจาคให้โรงเรียนเพิ่มเติมอีกจำนวน 4 ไร่ 1 งาน 87 ตารางวา


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 22:44:08 น.

โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 038158258 อีเมล์: namkeaw2014_@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วรายุ น้อยแก้ว โทรศัพท์: 0982600474 อีเมล์: wa_ra_yu_777@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]