โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์  (Vision)

                 

  ภายในปี 2562 โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว จัดการศึกษาให้บรรลุมาตรฐานการศึกษาบนพื้นฐานความเป็นไทย  บริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล

   

  ปรัชญาการจัดการศึกษา

                ปญฺญา นรานํ รตนํ      ปัญญาเป็นรัตนะของนรชน

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 22:44:08 น.

โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 038158258 อีเมล์: namkeaw2014_@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วรายุ น้อยแก้ว โทรศัพท์: 0982600474 อีเมล์: wa_ra_yu_777@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]