• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 •  
   
   
  วิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านหนองชาก(ประโยชน์บุพการีอุทิศ)
   
  “ภายในปี 2559  โรงเรียนบ้านหนองชาก (ประโยชน์บุพการึอุทิศ)  
   
  เป็นโรงเรียนน่าอยู่  มุ่งเน้นผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม
   
  ใช้ชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
   
  มีคุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา       
   
   รักษ์มวยไทย ชุมชนมีส่วนร่วม พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”
   

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-16 21:06:15 น.

โรงเรียนบ้านหนองชาก(ประโยชน์บุพการีอุทิศ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 038485383 อีเมล์: admin@bannongchak.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: รุจาภรณ์ ลักษณะดี โทรศัพท์: 038485383 อีเมล์: admin@bannnongchak.ac.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]