• ประวัติโรงเรียน
  • โรงเรียนบ้านบึงกระโดน(ศิริสิงห์อุปถัมภ์) เป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2500 ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิรุณ มีการคมนาคมสะดวก มีระยะทางห่างจากศาลากลางจังหวัดชลบุรี ประมาณ 35 กิโลเมตร และมีระยะทางห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ประมาณ 33 กิโลเมตร มีเนื้อที่จำนวน 7 ไร่ 1 งาน 9 ตารางวา การจัดตั้งโรงเรียนโดย นายดรงค์ สิงห์โตทอง เป็นผู้ดำเนินการจัดสร้างโดยออกเงินร่วมกับราษฎรในพื้นที่ เป็นเงิน 60,000 บาท ( หกหมื่นบาทถ้วน) และฯพณฯรัฐมนตรีศิริ สิริโยธิน (อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ) ได้จัดหาเงินสมทบอีก 60,000 บาท ( หกหมื่นบาทถ้วน) จัดสร้างรวมเป็นเงิน 120,000 บาท ( หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ได้อาคารเรียนแบบ ป.1ข ชนิดถาวร ตัวอาคารเป็นเรือนไม้ชั้นเดียวพื้นเตี้ยหลังคามุงสังกะสี กว้าง 9 เมตร ยาว 36 เมตร มี 4 ห้องเรียน ปัจจุบันรื้อแล้ว และในปีการศึกษา 2513 โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 017 สองชั้น 4 ห้องเรียน ขนาดกว้าง 9 เมตร ยาว 33 เมตร สิ้นงบประมาณ 240,000 บาท(สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) นายดรงค์ สิงโตทอง ได้ออกเงินสมทบอีก 160,000 บาท ( หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน) รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน) และในปัจจุบัน ปีงบประมาณ 2561 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เพื่อดำเนินการก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างอาคารเรียน เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น ใต้ถุนโล่ง (4 ห้องเรียน)  ขนาดกว้าง 9.50 เมตร ยาว 40.50 เมตร  ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี รวมเป็นเงิน 8,429,000 บาท (แปดล้านสี่แสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-23 23:24:39 น.

โรงเรียนบ้านบึงกระโดน (ศิริสิงห์อุปถัมภ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 038297057 อีเมล์: banbuengkradon1@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อรุณวรรณ ศรีจุ้ย โทรศัพท์: 0911797980 อีเมล์: e_boom222@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]