• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  1. นายพฤติพงศ์ สิงห์โตทอง          ประธานคณะกรรมการ
  2. นางประนอม จิตต์บรรยงค์                  กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง               
  3. นางสาววราภรณ์  จันทร์พร              กรรมการที่เป็นผู้แทนครู                                
  4. นายประสิทธิ์  สินสมบูรณ์         กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรชุมชน  
  5. นายเกียรติศักดิ์ ล้วนอำนวยโชค          กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                
  6. นายศุภสิทธิ์  กังวานเลิศปัญญา  กรรมการที่เป็นผู้แทนศิษย์เก่า                      
  7. พระมหาประภาส ญาณโสภโณ   กรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์                                     
  8. นายวิชัย  คุ้มทรัพย์                             กรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ                               
  9. นางอภิสรา  แซ่เตียว            กรรมการและเลขานุการ                     

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-23 23:24:39 น.

โรงเรียนบ้านบึงกระโดน (ศิริสิงห์อุปถัมภ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 038297057 อีเมล์: banbuengkradon1@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อรุณวรรณ ศรีจุ้ย โทรศัพท์: 0911797980 อีเมล์: e_boom222@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]