• แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
 • แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน มีดังนี

     - แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี

     - แผนปฏิบัติการประจำปี

     - แผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

     - แผนการนิเทศภายในสถานศึกษา


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-23 23:24:39 น.

โรงเรียนบ้านบึงกระโดน (ศิริสิงห์อุปถัมภ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 038297057 อีเมล์: banbuengkradon1@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อรุณวรรณ ศรีจุ้ย โทรศัพท์: 0911797980 อีเมล์: e_boom222@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]