• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1.  นายวิชาญ  กังวานเลิศปัญญา    ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน

  2.  นายอรรถพลปิ่นมั่น                   ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน

  3.  นายทศพร  คงศรี                      กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน

  4.  นายสุจินต์  เอกลักษณ์ไพศาล    กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน  

  5.  นายบรรจง  ประเสิรฐโส             กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน  

  6.  นายกำพล  เสือชม                    กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน  

  7.  นายเฉลิม  เกษร                       กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน  

  8.  พระภัทรกิจสุนทร                      กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน  

  9.  นายมาโนช  แย้มเสนาะ             ครู โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน  


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 19:36:01 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • ว่าที่ร้อยโทสมาน ศรีมงคล
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวณัฐกานต์ เพิ่มพูล

 • นางสาวณัฐพร ผาสุขสถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,547
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 038485055 อีเมล์: angveanschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ปราณี มนประภากมล โทรศัพท์: 0816993293 อีเมล์: angveanschool@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]