• คณะกรรมการนักเรียน
 •  

  คณะกรรมการนักเรียน
  ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
  1 ด.ช.สุรพัศ  สุนทรโชติ ประธานนักเรียน
  2 ด.ญ.อภิรดี แน่นหนา รองประธานนักเรียน
  3 ด.ช.เกียรติศักดิ์ พรมสาร ประธานฝ่ายปกครอง
  4 ด.ญ.ณัฐวิภา ทุมจังหรีด ประธานฝ่ายสหกรณ์
  5 ด.ช.รัชชานนท์ เมฆกัลป์จาย ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์
  6 ด.ญ.อันชนา ศิลาพร ประธานฝ่ายบริการ
  7 ด.ญ.ปาริฉัตร สวัสดี ประธานรักษาความสะอาด
  8 ด.ญ.สหวดี เพชรสุม ประธานห้องสมุด
  9 ด.ญ.กัญญารัตน์ ญาติเสมอ ประธานฝ่ายพยาบาล
  10 เด็กหญิงปุณณภา  ศรีรุ่งเรือง ประธานฝ่ายโภชนาการ
  11 ด.ช.ณพล พูลศรีงาม ประธานฝ่ายกิจกรรมนักเรียน
  12 ด.ช.ภาณุวัฒน์ สุวรรณเปี่ยม เลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 19:36:01 น.

โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 038485055 อีเมล์: angveanschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ปราณี มนประภากมล โทรศัพท์: 0816993293 อีเมล์: angveanschool@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]