• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • ปรัชญา

                               “ความรู้คู่กิจกรรม”

       

          วิสัยทัศน์

   

  โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน มุ่งปลูกฝังให้นักเรียนรักการอ่าน มีระเบียบวินัย ซื่อสัตย์ ประหยัด อดออม  รักการทำงาน มีความรับผิดชอบ ห่างไกลยาเสพติด สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและรักสะอาด


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 19:36:01 น.

โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 038485055 อีเมล์: angveanschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ปราณี มนประภากมล โทรศัพท์: 0816993293 อีเมล์: angveanschool@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]