โรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 

              โรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจนี้  นายหงส์  วิไลรัตน์  อดีตกำนันตำบลคลองกิ่ว  เป็นผู้ดำเนินการจัดตั้งขึ้น  โดยใช้สถานที่ศาลเจ้าตลาดหัวกุญแจ  เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2482  ตั้งชื่อโรงเรียนว่า   โรงเรียนประชาบาล ตำบลคลองกิ่ว 2  พ.ศ. 2487  นายไซ  แซ่คู  กรรมการศึกษาได้อุทิศที่ดินส่วนตัวจำนวน 20 ไร่เศษ ให้แก่โรงเรียน  เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2504  ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจ        (หงส์ไซสันต์ราษฎร์อุปถัมภ์)

              ปัจจุบันโรงเรียนได้เจริญก้าวหน้ามาเป็นลำดับด้วยความร่วมมือของคณะกรรมการสถานศึกษา      ขั้นพื้นฐานของโรงเรียน  ประชาชน  คณะครู และภารโรง

              โรงเรียนเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1  ถึง  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีอาคารเรียนถาวร 4 หลัง  ได้แก่  แบบ 004 จำนวน 1 หลัง 8 ห้องเรียน (ชำรุดทรุดโทรม สร้าง พ.ศ.2504) แบบ 017  จำนวน 2 หลัง 16 ห้องเรียน  แบบ สปช.105/2526 จำนวน 1 หลัง 4 ห้องเรียน  โรงฝึกงาน จำนวน 1 หลัง (ชำรุดทรุดโทรม สร้าง พ.ศ.2504)  โรงอาหาร จำนวน 1 หลัง  ส้วมนักเรียน จำนวน 2 หลัง 22 ห้อง        เรือนพยาบาล จำนวน 1 หลัง  หอประชุม จำนวน 1 หลัง บ้านพักครูแบบองค์การ จำนวน 5 หลัง  บ่อน้ำ จำนวน 2 บ่อ  ถังใส่น้ำฝน แบบ ฝ.33 จำนวน 2 ชุด 6 บ่อ  บ่อน้ำฝน จำนวน 2 บ่อ บริเวณโรงเรียนมีรั้วล้อมรอบ

              ปีการศึกษา 2546  โรงเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนแกนนำโรงเรียนเรียนร่วม

              ปีงบประมาณ 2547 เป็นโรงเรียนในฝัน โครงการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชา โรงเรียน    ในฝัน สนับสนุนงบประมาณโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

              ปีการศึกษา 2549  โรงเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมระดับจังหวัดและได้รับเกียรติบัตร สถานศึกษาดีเด่นประจำปี 2549

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 00:23:50 น.

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 038201205 อีเมล์: huakunjae@chon1.go.th
เว็บมาสเตอร์:: หนึ่งฤทัย ธิบดี โทรศัพท์: 0622079929 อีเมล์: nung_nu1@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]