โรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ "โรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจ"

  1.นายประวิทย์  ชลวีระวงศ์                ประธานกรรมการสถานศึกษา

  2.นางอุไรวรรณ  เนื่องจำนงค์             กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง

  3.นางฉัตรสุดา   หงส์วิจิตรกุล            กรรมการที่เป็นผู้แทนครู

  4.นางยุภา  ธิมาภรณ์                         กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรชุมชน

  5.นายขจร   กฤษสุทธิกุล                   กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  6.นายปริญญา  ธนาจันทาภรณ์           กรรมการที่เป็นผู้แทนศิษย์เก่า

  7.พระครูพิมลกิจจานุวัตร                    กรรมการที่เป็นผู้แทนทางศาสนา

  8.พระครูสมุห์ยงยุทธ  ฐิตสัทโท          กรรมการที่เป็นผู้แทนทางศาสนา

  9.นายนที  ทิพยางกูร                         กรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒฺิ

  10.พ.ต.ท.ปิยะวัฒน์  นามดุ้ง               กรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒฺิ

  11.นางพัชนี  ปวิตรปรก                      กรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒฺิ

  12.นายไพบูลย์  ยงชัยหิรัญ                กรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒฺิ

  13.นางอำไพ  ชลวีระวงศ์                   กรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒฺิ

  14.นางอำพร  จงเจริญชัยวงศ์             กรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒฺิ

  15.นายชาญชัย  ทุมดี                        กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 00:23:50 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • แนะนำบุคลากร

 • นางสุทธินีย์ ภัทรวงศ์โยธิน

 • นายสังวาลย์ บุญเกิดสถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,324
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 038201205 อีเมล์: huakunjae@chon1.go.th
เว็บมาสเตอร์:: หนึ่งฤทัย ธิบดี โทรศัพท์: 0622079929 อีเมล์: nung_nu1@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]