โรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • คณะกรรมการนักเรียน
 • คณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา2561

  1.เด็กชายชุติพนธ์  ปานทอง             ประธานสภา

  2.เด็กชายบารมี  เลิศโชคดีกุล           รองประธานสภา

  3.เด็กหญิงสุธาวรรณ  เจีย                 ประชาสัมพันธ์

  4.เด็กหญิงพิมพ์ญาดา   ยิ้มแย้ม         ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์

  5.เด็กชายวีระ                                   กรรมการ          

  6.ด.ญ.ชณาพัทร                               กรรมการ

  7.ด.ช.พงศธร  บุญมี                          กรรมการ

  8.เด็กหญิงเดือน  จอลุ                       กรรมการ

  9.เด็กชายณัฐวุฒิ  แซ่โค้ว                  กรรมการ

  10.เด็กหญิงเพี๊ยะ  พล                       กรรมการ

  11.เด็กชายปีโป้                                กรรมการ

  12.เด็กหญิงพัชรีรัตน์  ชื่นบาล            กรรมการ

  13.เด็กชายเดชคัมภีร์  พุ่มแก้ว            กรรมการ

  14.เด็กหญิงนันทกานต์  แจ่มศรี          กรรมการ

  15.เด็กชายวัชรินทร์  คงประเวศ          กรรมการ

  16.เด็กหญิงไฟรยา  ฤทธิ์งาม             กรรมการ

  17.เด็กชายอภิรักษ์  รอบคอบ            กรรมการ

  18.เด็กหญิงฐิดาพร  คุณาวงษ์          กรรมการ

  19.เด็กชายยวน  โฮน                      กรรมการ

  20.เด็กหญิงเม้งลาง  ดิน                 กรรมการ

  21.เด็กชายธีรพงษ์  คำเสียง           กรรมการ

  22.เด็กหญิงปัณฑิตา  บัวลาด         กรรมการ

  23.เด็กชายธีรพัตร์  คำเสียง            กรรมการ

  24.เด็กหญิงสุชาดา  มาตหมาย       กรรมการ

  25.เด็กหญิงสุธาวรรณ  เจีย            เหรัญญิก

  26.เด็กหญิงจันตรี  ดิน                  ผู้ช่วยเหรัญญิก

  27.เด็กหญิงภาวิณีย์   จันทร์กระจ่าวง                 เลขานุการสภา

  28.เด็กหญิงทรรศิกา   ชาญหิรัญประเสริฐ           ผู้ช่วยเลขานุการสภา

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 00:23:50 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • แนะนำบุคลากร

 • นางสุกฤตา รัชตะวรรณ

 • นางสุวิภา นามดุ้งสถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,324
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 038201205 อีเมล์: huakunjae@chon1.go.th
เว็บมาสเตอร์:: หนึ่งฤทัย ธิบดี โทรศัพท์: 0622079929 อีเมล์: nung_nu1@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]