โรงเรียนวัดหลวงพรหมาวาส
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 •  

  ลำดับที่

  ชื่อ

  สุกล

  ตำแหน่ง

  ภาพ

  1 นายคลึง ฉลอง ประธานกรรมการสถานศึกษา  
  2 นางจิรวรรณ ไรปิ่น รองประธานกรรมการสถานศึกษา  
  3 พระครูสิทธิธรรมนานุวัตร   กรรมการ  
  4 นายวิเชียร      อยู่นุ่ม กรรมการ  
  5 นางมุกดา   แดงเปี่ยม กรรมการ  
  6 นายนิพนธ์   กลิ่นโพธิ์ กรรมการ  
  7 นางขนิษฐา จุลละมณฑล กรรมการ  
  8 นางวาสนา   อินทนิล กรรมการ  
  9 นางสาวนิตยา    ไหมทอง กรรมการและเลขนุการ  

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-11-09 19:56:27 น.

โรงเรียนวัดหลวงพรหมาวาส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 โทรศัพท์: 0 38475506 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: รวิวรรณ เทศสวัสดิ์ โทรศัพท์: 0809793707 อีเมล์: rawiwantetsawat@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]