โรงเรียนวัดหลวงพรหมาวาส
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • วิสัยทัศน์  (Vision)  โรงเรียนวัดหลวงพรหมาวาสจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  ส่งเสริมการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย รักษ์ความเป็นไทย ภูมิทัศนสดใส มีใจรักท้องถิ่น ส่งเสริมอาชีพ และดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง  


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-11-09 19:56:27 น.

โรงเรียนวัดหลวงพรหมาวาส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 โทรศัพท์: 0 38475506 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: รวิวรรณ เทศสวัสดิ์ โทรศัพท์: 0809793707 อีเมล์: rawiwantetsawat@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]