โรงเรียนวัดแหลมฉบัง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติและความเป็นมาของโรงเรียนวัดแหลมฉบัง

                      โรงเรียนวัดแหลมฉบัง ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2472  โดยความร่วมมือระหว่างชาวบ้านและท่านเจ้าอาวาสวัดแหลมฉบัง ในขณะนั้นโดยสร้างเป็นอาคารเรียนชั่วคราวในบริเวณวัด
  เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ต่อมาในปี พ.ศ. 2483 ได้รับจัดสรรงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี สร้างอาคารเรียน แบบ ป.1 ข.
  ใต้ถุนสูง จำนวน 4 ห้องเรียน และปี พ.ศ. 2510 ทางโรงเรียนได้รับจัดสรรอาคารเรียน แบบ 064 จำนวน 5 ห้องเรียน เนื่องจากโรงเรียนเปิดการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ถึงชั้น
  ประถมศึกษาปีที่ 6 (การศึกษาภาคบังคับ)

                      ในปี พ.ศ. 2535 ทางราชการได้มีพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ (ที่ดินบริเวณวัด โรงเรียน และหมู่บ้านแหลมฉบัง) เพื่อทำท่าเรือพาณิชย์ (ท่าเรือแหลมฉบัง สังกัด
  การท่าเรือแห่งประเทศไทย)  พร้อมชดเชยงบประมาณค่าทดแทนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างอาคารเรียนในที่แห่งใหม่ เป็นอาคารคอนกรีต 3 ชั้น แบบ 2/2528 จำนวน 18 ห้องเรียน แต่
  ชาวบ้านแหลมฉบังไม่ยอมย้ายบุตรหลานไปเรียนในที่แห่งใหม่ และขอต่อรองกับทางราชการ เพื่อจะอยู่ในพื้นที่และที่ดินทำกินเดิมไปก่อน จนกว่าทางราชการจะใช้ประโยชน์ในที่ดิน
  ดังกล่าวจริงทำให้โรงเรียนวัดแหลมฉบังเดิมต้องเปิดทำการเรียนการสอนต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

                      ปัจจุบัน ปีการศึกษา 2559  โรงเรียนวัดแหลมฉบังเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลศึกษา ชั้นประถมศึกษา (ป.1-ป.6) และชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) จำนวน 11 ห้องเรียน 
  มีบุคลากรในโรงเรียนที่ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน 1 คน ครูประจำการตาม จ.18  จำนวน 14 คน  พนักงานราชการ  1 คน    ครูอัตราจ้าง 1 คน  พนักงานธุรการ จำนวน 1 คน  ช่างไฟฟ้าจำนวน  1  คน   รวมเป็นบุคลกรทั้งสิ้น จำนวน 19 คน

                      โดยมี นายวีรภัทร  สงวนทรัพย์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2552 เป็นต้นมา


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:51:32 น.

โรงเรียนวัดแหลมฉบัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 โทรศัพท์: 0-3849-4702 อีเมล์: watlaemchabang_school@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จิณัฐตา ดวงตา โทรศัพท์: 0861390520 อีเมล์: jinat.ta@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]