โรงเรียนวัดแหลมฉบัง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  1.  เรือเอกสุทธินันท์  หัตถวงษ์                 ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง                                                ประธานกรรมการสถานศึกษา

  2.  พระอาจารย์บัวลอย  โสภณุปโล           เจ้าอาวาสวัดแหลมฉบัง                                                         กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

  3.  นายมานะ  ภู่ละมัย                              กรรมการชุมชนแหลมฉบัง                                                      กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา

  4.  นายสันติ  ศิริตันหยง                          รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง                                            กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  5.  นายอัมพร  คชรัตน์                             ประธานชุมชนแหลมฉบัง                                                         กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

  6.  นางเสาวนีย์  บุญชู                            กรรมการชุมชนแหลมฉบัง                                                         กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง

  7.  นางยุรา  กฤษณะภูติ                          กรรมการชุมชนแหลมฉบัง                                                        กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

  8.  นายวัชรินทร์  รับงาม                         ครูโรงเรียนวัดแหลมฉบัง                                                           กรรมการผู้แทนครู

  9.  นายปรีชา  จรเณร                             ผู้อำนวยการนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง                                     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

  10. นายสุนทร  กิตติกิจเจริญ                 ผู้จัดการแผนกข้อมูลผลิตภัณฑ์ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)        กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

  11. นางอัจฉรา  แตรรูปวิไล                   ผู้จัดการแผนกธุรการ บริษัท ยูนิไทยชิปยาร์ดแอนด์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด       กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

  12. นายเสน่ห์  ภู่ทอง                            กรรมการชุมชนแหลมฉบัง                                                            กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

  13. นางสาวทิพย์สุคนธ์  ดวงทิพย์           ผู้จัดการแผนกบริการงานชุมชน บริษัท  เอสโซ่  จำกัด (มหาชน)      กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

  14. นายเกรียงไกร  นาคะพงษ์                ผู้จัดการแผนกบริการงานชุมชน บริษัทไทยออยล์  จำกัด (มหาชน)   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

  15. นายวีรภัทร  สงวนทรัพย์                  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแหลมฉบัง                                                กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:51:32 น.

โรงเรียนวัดแหลมฉบัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 โทรศัพท์: 0-3849-4702 อีเมล์: watlaemchabang_school@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จิณัฐตา ดวงตา โทรศัพท์: 0861390520 อีเมล์: jinat.ta@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]