โรงเรียนวัดแหลมฉบัง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • สภานักเรียนโรงเรียนวัดแหลมฉบัง

  เด็กหญิงสุวะนันท์  ทองน้อย     ประธานสภานักเรียน

  เด็กหญิงกนกพร  นามกาศรี     รองประธานสภานักเรียน

  เด็กหญิงฐานัดดา  ฉิมพลี    รองประธานสภานักเรียน

  เด็กหญิงสุพิชญา  หวังดี     หัวหน้าฝ่ายวินัยการปกครอง

  เด็กหญิงอรไท  คำชมพู     หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมนักเรียน

  เด็กหญิงศลิษา  หาระพัด  หัวหน้าฝ่ายประสานงาน

  เด็กหญิงณัฐนิช  ไชยมัชฉิม  หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

  เด็กหญิงกมลพร  อาจหาญ  เลขานุการสภานักเรียน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:51:32 น.

โรงเรียนวัดแหลมฉบัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 โทรศัพท์: 0-3849-4702 อีเมล์: watlaemchabang_school@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จิณัฐตา ดวงตา โทรศัพท์: 0861390520 อีเมล์: jinat.ta@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]