โรงเรียนวัดแหลมฉบัง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์

                                                                                  รักษ์ถิ่น      รักและหวงแหนผืนแผ่นดิน วัฒนธรรม ชุมชนประมงพื้นบ้าน

    รักษ์สิ่งแวดล้อม    ปกป้อง ดูแล รักษาสิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเล ให้เป็นแหล่งอาหารของชุมชน

                                            พร้อมนำวิถีพุทธมาปฏิบัติ     การนำวิถีพุทธมาปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวันภายใต้กรอบของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

              จัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน     เป็นภารกิจที่สำคัญของโรงเรียน ที่จะต้องทำให้ได้ และเป็นที่ยอมรับ

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:51:32 น.

โรงเรียนวัดแหลมฉบัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 โทรศัพท์: 0-3849-4702 อีเมล์: watlaemchabang_school@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จิณัฐตา ดวงตา โทรศัพท์: 0861390520 อีเมล์: jinat.ta@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]