โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ 

   

  ที่

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  หมายเหตุ

  1

  นายกมล  เลิศประเสริฐเวช

  ประธานกรรมการ

   

  2

  พระครูพิศาลประชานุกิจ

  รองประธาน

  ผู้แทนองค์กรศาสนา

  3

  นายสัญชัย  ชลวิริยะกุล

  กรรมการ

  ผู้แทนองค์กรศาสนา

  4

  นายประจวบ  จำนงธรรม

  กรรมการ

  ผู้แทนผู้ปกครอง

  5

  นางมะโน  อินทร์เจริญ

  กรรมการ

  ผู้แทนครู

  6

  นายเจริญชัย  กรณีกิจ

  กรรมการ

  ผู้แทนองค์กรชุมชน

  7

  นายยศธน  ตุลาผล

  กรรมการ

  ผู้แทนองค์กรท้องถิ่น

  8

  นายสมพงษ์  สังวรารัตนกุล

  กรรมการ

  ผู้แทนศิษย์เก่า

  9

  นายสมศักดิ์  พันธ์พิจิตร

  กรรมการ

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  10

  นายณพล  ตรีสุดากุล

  กรรมการ

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  11

  นายชาญวิทย์  ขุนณรงค์

  กรรมการ

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  12

  นายวรวุฒิ  วรีพุฒซ้อน

  กรรมการ

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  13

  นายประเสริฐ  กุลชัยวิวัฒน์กิจ

  กรรมการ

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  14

  นายบุ้นทง  คุณยิ่งใหญ่

  กรรมการ

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  15

  นายสุวริศร์  กสิรัตน์บำรุง

  กรรมการและเลขานุการ

   

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-27 09:21:21 น.

โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 038219196 อีเมล์: anubannongyai@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พิมพิไลย์ คงเพชร โทรศัพท์: 0933649416 อีเมล์: anubannongyai@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]