โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • รายชื่อคณะกรรมการนักเรียน

  โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ 

   

  ที่

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  1

  เด็กหญิงจุฑามาศ   สุทะปัญญา

  ประธานกรรมการ

  2

  เด็กหญิงเอื้อการย์  สังวรารัตนกุล

  รองประธาน

  3

  เด็กหชายคณาธิป  จึงเจริญ

  รองประธาน

  4

  เด็กหญิงลลิตา  ดำรงกิจไพศาล

  กรรมการ

  5

  เด็กหญิงพรนภัส  แซ่ตั้น

  กรรมการ

  6

  เด็กหญิงนลินนภา  ท่าเลิศ

  กรรมการ

  7

  เด็กหญิงกุลจิรา  สุขหอม

  กรรมการ

  8

  เด็กหญิงชนาภา  นนลือชา

  กรรมการ

  9

  เด็กหญิงพีราภาร์  มธุพจน์

  กรรมการ

  10

  เด็กหญิงเปรมปภา  สีสุข

  กรรมการ

  11

  เด็กชายพรพิพัฒน์  ชื่นชม

  กรรมการ

  12

  เด็กหญิงกัลญารัตน์  บุกบุญ

  กรรมการ

  13

  เด็กหญิงภาวินี  สมผล

  กรรมการ

  14

  เด็กหญิงนฤมล  ปลั่งประมูล

  กรรมการ

  15

  เด็กหญิงอมราภรณ์  พรมนี

  กรรมการ

  16

  เด็กหญิงคุณัญญา  แซ่เฮ้ง

  กรรมการ

  17

  เด็กหญิงมลทิรา  จรูญผล

  กรรมการ

  18

  เด็กชายพงษ์ตะวัน  วรรณโนรี

  กรรมการ

  19

  เด็กหญิงทิพปภา  ประภากูล

  กรรมการ

  20

  เด็กหญิงศุภกฤต  คุ้มครอง

  กรรมการ

  21

  เด็กหญิงธันยธรณ์  ชัยวรกุล

  กรรมการ

   

   

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-27 09:21:21 น.

โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 038219196 อีเมล์: anubannongyai@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พิมพิไลย์ คงเพชร โทรศัพท์: 0933649416 อีเมล์: anubannongyai@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]