• ประวัติโรงเรียน
  • ประวัติโรงเรียน

                      โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม เปิดทำการสอนเป็นโรงเรียนประชาบาลจากกระทรวง ศึกษาธิการ  เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม  พ.ศ. 2502  ใช้ชื่อว่า โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม  ตั้งอยู่  หมู่ที่ 1  ตำบลคลองพลู  อำเภอบ้านบึง  จังหวัดชลบุรี  สภาพโรงเรียนเป็นอาคารชั่วคราว  บริจาคโดย  นายประจวบ  ศิริวรวาท  กำนันตำบลคลองพลู  มอบที่พักคนงานให้ 1 หลัง  เพื่อจัดทำเป็นห้องเรียน  มีนักเรียนชาย 17  คน  นักเรียนหญิง 8 คน  รวม  25  คน  สอนตั้งแต่ชั้น ป.1 – ป.4  และมีนายวิเชียร  วิจิตร  ครูใหญ่โรงเรียนโคกท่าเจริญ  อำเภอพานทอง  จังหวัดชลบุรี  มารักษาการครูใหญ่โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม  ต่อมาปี พ.ศ. 2512  กำนันประจวบ       ศิริวรวาท  ได้บริจาคที่ดินจำนวน 25 ไร่  เพื่อปลูกสร้างอาคารถาวร  แบบ 008 ขนาด 4 ห้องเรียน โดยได้รับเงินจากงบประมาณทางราชการ รวมกับเงินงบประมาณจากสภาจังหวัดชลบุรี และเงินบริจาคจากมูลนิธิการศึกษามิตรภาพไทย - อเมริกา  รวมประมาณ  200,000 บาท ในการก่อสร้าง  ต่อมาในปี พ.ศ. 2519  ได้มีการกำหนดเขตการปกครองใหม่  ที่ตั้งโรงเรียนจึงเปลี่ยนเป็นหมู่ที่ 3   ตำบลหนองใหญ่  อำเภอหนองใหญ่  และได้มีการพัฒนาต่อมาเรื่อย ๆ  จนถึงปี พ.ศ. 2536  จึงได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนถาวร แบบ  สปช. 105/29 แบบ 4  ห้องเรียน จำนวนหลัง 1 หลัง  และในปี  พ.ศ. 2546  โรงเรียนได้รับอนุมัติให้รื้อถอนอาคาร แบบ 008  เนื่องจาก ชำรุดและเป็นอันตรายต่อนักเรียน ปัจจุบันจึงมีอาคารเรียน เพียง   1 หลัง และเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 – ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-06-18 22:11:55 น.
  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • ว่าที่ร้อยตรีภณภพ บุญญานิตย์
  • แนะนำบุคลากร

  • ว่าที่ร้อยตรีหญิงยุพิน ชินวงษ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,193
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 033-001150 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ยุพิน ชินวงษ์ โทรศัพท์: 0983722953 อีเมล์: Tarunhathai@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]